Psalm 127

Sietze de Vries over Psalm 127

"Ook het negentiende-eeuwse orgel van Farmsum heeft van die klanken die echt bij de Groninger ‘oude traditie’ horen. Zo horen we aan het begin van deze Psalm de introverte Vox Humana als begeleiding van de solostem op het Rugpositief. Veel chromatiek: vaak een muzikale uiting van verdriet. Immers: als de Heer het huis niet bouwt; tevergeefs zwoegen de bouwlieden.
Vervolgens wordt de sfeer positiever: niet eigen zwoegen, maar Gods gaven staan centraal.
Tenslotte horen we een feestelijk concerto, afgesloten met een trompetvers: gelukkig is de man die kinderen heeft: zij zijn een geschenk van God."

Details over deze opname

Opnamedatum: 29 september 2017
Plaats: Kerk te Farmsum
Orgel: Lohman, 1829 

Camera: Gerjan van de Weg, Bernhard Vreugdenhil
Montage: Gerjan van de Weg
Opname en mastering: Albert Jan de Boer