Psalm 68

Sietze de Vries over Psalm 68

"Deze stoere melodie is ook buiten het Geneefse Psalter geworden als ‘O Mensch, bewein dein Sünde groβ’. Maar waar het in bijvoorbeeld de Matthaus-Passion klinkt als lied in lijdenstijd, kennen we het in Nederland toch vooral als feestelijke, opwekte melodie. Daar geeft de tekst ook alle aanleiding toe: de Psalm bezingt Gods grootheid en de overwinning op zijn vijanden. Daarom koos ik voor een aanpak die zich het best laat omschrijven als ‘groots’. Meerkorige akkoordblokken, zoals we die bijvoorbeeld kennen uit de muziek van de Venetiaanse componist Gabrieli vormen het decor, waaronder het Pedaal de melodie van de Psalm laat horen. 
Later verschijnt de melodie ook in andere stemmen en valt ze uiteen in motieven, die op verschillende toonhoogten en in verschillende ritmes herhaald worden. Tenslotte horen we de melodie een keer in z’n geheel in het prachtige tertsplenum van het Riepster Faber-orgel."

Details over deze opname

Opnamedatum: 27 november 2021
Plaats: Jacobuskerk, Zeerijp
Orgel: Faber/Blank 1651/1979

Camera: Gerjan van de Weg, Bernhard Vreugdenhil
Montage: Gerjan van de Weg
Opname en mastering: Albert Jan de Boer