Psalm 122

Sietze de Vries over Psalm 122

"Deze bekende bedevaartpsalm heeft een onbekommerde majeur melodie, die aansluit bij de vrolijke tekst ‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij!’ Allereerst horen we de kwinkelerende Speelfluit 4’ van het Hoofdwerk, waarbij de Psalmmelodie beurtelings in een van de drie stemmen te horen is. Vervolgens horen we een bewerking van de melodie in drie delen. Allereerst krijgen de Dulciaan en de Sesquialter een hoofdrol, eerst tweestemmig, terwijl er even later een derde stem bijgevoegd wordt. De tweede helft van de melodie begint met de Hoofdwerktrompet; als een soort Renaissance consort worden akkoordblokken tegen elkaar aangezet. In de laatste twee regels van de melodie wordt op fugatische wijze een crescendo naar het plenum van het orgel gemaakt. Tenslotte klinkt het hele koraal nog eenmaal in het volle werk."

Details over deze opname

Opnamedatum: 12 juni 2021
Plaats: Petrus en Pauluskerk, Loppersum
Orgel: Hinsz/Freytag

Camera: Gerjan van de Weg, Bernhard Vreugdenhil
Montage: Gerjan van de Weg
Opname en mastering: Albert Jan de Boer