Nieuwe psalm: Psalm 104 een lied dat spreekt over de grootheid en schoonheid van de schepping. Het uitspansel, de machtige zee, de bergen en het dierenrijk: alles komt aan bod in deze Psalm.